Zawór klapowy międzykołnierzowy przeznaczony do odcinania materiałów sypkich i pylistych.