Zamknięcie dużych otworów wlotowych/wylotowych oraz odcięcie materiału.