Odcięcie oraz dozowanie materiałów pylistych I drobnoziarnistych.