Rozładunek materiałów sypkich z silosów, bunkrów, zbiorników i urządzeń dozujących jako zasuwa awaryjna