Rozładunek materiałów sypkich, pylistych oraz o średniej granulacji pochodzących z filtrów, separatorów oraz cyklonów.