Wyższa wydajność i elastyczność, przy kompaktowej konstrukcji: Urządzenie to, odpowiednie do odlewni stosujących formy piaskowe o małym wolumenie produkcji, wykonuje złożone rdzenie i formy piaskowe bezpośrednio na podstawie plików CAD, co eliminuje potrzebę stosowania wzorów fizycznych do tworzenia form. Umożliwia ono natychmiastowe wdrażanie zmian w projekcie. Proces druku 3D ExOne umożliwia ekonomiczną produkcję złożonych form i rdzeni dla różnych zastosowań.