Rozdział materiałów o granulacji pylistej i średniej na dwa lub trzy strumienie.