Poza sprzedażą urządzeń świadczymy usługę druku 3D z piasku oraz z metalu. Oferujemy piaskowe wydruki 3D z użyciem takich spoiw jak:
- furan,
- fenol,
- szkło wodne,
- CHP (cold hardening phenol).

Usługa druku 3D z użyciem piasku jest dostępna dla piasku kwarcowego oraz syntetycznego Cerabeads o różnych ziarnistościach. Drukowanie 3D form oraz rdzeni odlewniczych znajduje coraz większe zainteresowanie na Polskim rynku i zachęcamy do wdrażania nowoczesnej technologii odlewniczej.