Rozładunek i dozowanie materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych przy maksymalnej różnicy ciśnień +/- 0,1 bar.