Rozładunek materiałów sypkich z dużą wydajnością i charakteryzujących się małym ciężarem nasypowym.