Rozładunek i dozowanie materiałów sypkich od frakcji pylistych do gruboziarnistych.