Dozowanie materiałów sypkich bezpośrednio do instalacji transportu pneumatycznego przy maksymalnym ciśnieniu pracy o wartości +1,5 bar