Rozładunek materiałów sypkich i palnych z filtrów, separatorów i cyklonów.