ExOne

Przemysłowy druk 3D z piasku w technologii Binder Jetting to nasza specjalizacja, którą realizujemy dzięki wieloletniej współpracy z firmą ExOne. W zakres dostarczanych rozwiązań wchodzą wielkogabarytowe drukarki 3D, usługi produkcji piaskowych rdzeni i form odlewniczych. Sprawdź szeroką gamę przemysłowych oraz produkcyjnych drukarek 3D, które są w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Od prac R&D i wdrożeń po produkcję seryjną. 
 

Druk 3D z piasku

Binder Jetting - opis technologii druku 3D piasku

Drukarki ExOne korzystają z technologii Binder Jetting, która została opracowana na amerykańskim MIT w 1993 roku. Służy ona do łączenia poszczególnych drukowanych warstw spoiwem i przypomina drukowanie jak w drukarce atramentowej. Nanoszone w taki sposób lepiszcze pozostaje w wydrukach w przypadku druku 3D z piasku lub jest wypalane w trakcie spiekania w procesie druku 3D z metalu, lub ceramiki. 

Binder Jetting – druk 3D z piasku.

Tworzenie form i rdzeni odlewniczych za pomocą technologii Binder Jetting to szybki i sprawdzony proces. Nakładamy materiał formujący, którym jest piasek kwarcowy lub syntetyczny, a następnie nanosimy spoiwo odlewnicze. Taka żywica opada na równomiernie rozłożonym piasku, łącząc jego drobinki, a w kolejnym kroku stół obniża się i powtarzamy poprzednie etapy, aż do uzyskania kompletnej bryły. Wydruki piaskowe, w przeciwieństwie do druku 3D z metalu nie wymagają spiekania. W przypadku żywicy furanowej rdzenie są gotowe do użycia zaraz po wydrukowaniu, a w przypadku pozostałych spoiw odlewniczych (fenol, CHP, nieorganiczne) dochodzi krótki proces termiczny w postaci pieca (temp ok. 150-180°C) lub pieca mikrofalowego.

 

Czym jest druk 3D?

Druk 3D jest procesem polegającym na wytwarzaniu trójwymiarowych obiektów poprzez nanoszenie (drukowanie) jego kolejnych warstw. W zależności od stosowanej technologii kolejne warstwy są ze sobą spiekane termicznie lub łączone z użyciem odpowiednich spoiw (lepiszczy). Po naniesieniu jednej warstwy materiału następuje podniesienie głowicy lub opuszczenie stołu roboczego i przejście do kolejnego kroku procesu. W kolejnym cyklu powstaje nowa warstwa, a cały proces powtarzany jest aż do uzyskania kompletnego obiektu.